محمدرضا عارف: عذرخواهی از ملت و پیگیری قانونی مسببان حادثه آبادان ضامن بازسازی سرمایه اجتماعی است

رئیس بنیاد امید ایرانیان در توییتی نسبت به حادثه فروریختن ساختمان متروپل آبادان واکنش نشان داد.

به گزارش امیدنامه، محمدرضا عارف، در این توئیت نوشته است:

«حادثه ناگوار در آبادان عزیز دل‌ها و احساسات پاک ایرانیان را جریحه‌دار کرده و زخم و تراژدی ملی است.

صداقت در بازنمایی اخبار، عذرخواهی از ملت، پیگیری قانونی مسببان و مقصران و گزارش اقناعی، ضامن بازسازی سرمایه اجتماعی است.

حاکمیت قانون، متضمن تحکیم رابطه ملت و حاکمیت و دفاع از جان‌های عزیز است.»

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید