مسجدجامعی و توفیقی وتو شدند؟!

شنیده ها حاکی از آن است که با وجود قطعی شدن احمد مسجدجامعی برای وزارت ارشاد و توفیقی برای وزارت علوم از سوی حجت الاسلام روحانی، معرفی آنها به مجلس از سوی برخی مراکز وتو شده است.

به گزارش امید به نقل از آینده، این در حالی است که تعیین این دو چهره معتدل از سوی حسن روحانی قطعی شده بود و از آنها خواسته شده بود برنامه خود را برای ارائه به مجلس نهایی کنند.

گفته می شود روحانی در واکنش، در خصوص مسجدجامعی اظهار کرده که او انتخاب خود من است و معرفی او، ربطی به اعلام نامش از سوی آقای خاتمی ندارد.

پیش از این در زمان مطرح بودن نام جعفر توفیقی، حسین شریعتمداری و کاظم صدیقی، در تریبون های خود نسبت به معرفی وزیر علومی که بوی فتنه بدهد، هشدار دادند.

این فشارهای عجیب بر دولت روحانی در حالی است که مسجدجامعی و توفیقی، هر دو چهره های معتدلی هستند که یکی بعد از کنار گذاشته شدن عطاء الله مهاجرانی و دیگری بعد از مصطفی معین به عنوان وزرای ارشاد و علوم فعالیت خود را آغاز کردند.

امیدواریم این خبرها  که در خصوص عدم معرفی این دو وزیر مطرح مطرح است واقعیت نداشته باشد، اما اگر واقعی باشد و قرار باشد بعد از این همه تلاش و رای 18 میلیونی مردم به تغییر، حتی در وزارتخانه های نه چندان حساسی چون فرهنگ و علوم، همچنان نظر افرادی چون شریعتمداری و صدیقی بر نظر منتخب مردم ترجیح داده شود، جای تامل دارد.

البته مشکل افراطیون این است که دیدگاه فکری اثباتی و مشخص ندارند و نوعا تنها به مخالفت و سنگ اندازی می اندیشند؛ از این رو با تغییر گزینه های اصلی تحت فشارها و سپردن کار به همکاران دیگر، تنها ممکن است روند کندتر شود و تفاوت جدی حاصل نمی شود.

افزودن نظر جدید