نگرانم مرتضـوی هم مثل خـاوری از جای دیگـری سـر درآورد

فردی که نشست های دادگاه کهریزک را در میان خیل محافظان و با اسکورت مسلح حضور می یافت این روزها آن چنان محو شده که رساندن احضاریه دادگاه به دست وی تبدیل به یکی از سخت ترین کارهای ممکن شده است تا جایی که تنها راه فراخوانی وی، انتشار آگهی در روزنامه ها بوده و صدور دستور جلب وی دور از باب اتهامات مختلف انتظار نیست!

به گزارش امید به نقل از تابناک، پس از آنکه میرمجید طاهری، وکیل خانواده مرحوم محسن روح الامینی از مشکلات دسترسی به دادستان سابق تهران و متهم ردیف نخست پرونده کهریزک خبر داد و احتمال انتشار آگهی احضار دادستان سابق تهران در روزنامه های کثیر الانتشار و حتی صدور دستور جلب وی را دور از انتظار ندانست، حالا نوبت دیگر شاکی سعید مرتضوی شده تا نسبت به در دسترس نبودن وی ابراز نگرانی کند.

پیمان حاج محمود عطار، وکیلی که به دستور مرتضوی، دادستان سابق بابت همکاری با پالیزدار، دستگیر و روانه زندان هم شده است، از روزی که از اتهامات منتسبه تبرئه شده، با تنظیم شکایتی علیه مرتضوی تبدیل به یکی از شاکیان دادستان سابق شده ولی به رغم معزول شدن مرتضوی از قضاوت و دادستانی، تاکنون کمتر توفیقی در رسیدگی به شکایت خود به دست آورده است؛ هرچند برخی ابعاد شکایتش مورد رسیدگی قرار گرفته است.

دغدغه ما این است که مبادا مرتضوی مثل خاوری شود!عطار در این باره به خبرنگار «تابناک» می گوید: در شرایطی که دادگاه «حسن.ص»، قاضی محاکمه کننده بنده و سایر همکاران تیم تحقیق و تفحص مجلس به سرپرستی آقای پالیزدار برگزار شده و با اعلام ختم دادرسی، منتظر اعلام رای نهایی دادگاه در این زمینه هستیم، هنوز احضار سعید مرتضوی، دادستان وقت که دستور بازداشت اینجانبان را به خطا صادر کرد صورت نگرفته است.

وی که معتقد است مرتضوی از احضار اطلاع دارد و تنها مکن است ابلاغ رسمی به وی صورت نگرفته باشد، می افزاید: این متهم طی دو هفته دو بار احضار شده است ولی تاکنون در دادسرا حضور نیافته است. چهارشنبه گذشته هنگامی که مطلع شدم دومین احضار وی نیز مفید فایده نشده است، با مشورت ترک همدانی، وکیلم تصمیم گرفتیم که در اولین فرصت از حقوق قانونی مان بهره بگیریم و در این راستا امروز درخواست جلب متهم را تسلیم بازپرس پرونده کردیم.

شاکی مرتضوی در تشریح روند قانونی ماجرا گفت: دادسرا برای احضار متهم از آخرین آدرسی که در پرونده وی ثبت شده یا از مقامات قانونی قابل استحصال خواهد بود، بهره خواهد گرفت ولی اگر متهم در آدرس یافت نشود، هم زمان احضار وی از طریق انتشار آگهی در جراید و صدور دستور جلب متهم می تواند در دستور کار قرار گیرد. اما به لحاظ آنکه پرونده شاکی خصوصی دارد، این اقدام می بایست با درخواست شاکی کلید بخورد که مراجعه امروز بنده به دادسرا نیز در همین راستا رخ داد.

 

حاج محمود عطار افزود: البته امروز بازپرس صرفا درخواست بنده را دریافت کرد و تصمیم درباره آن را به بعد موکول کرد؛ به این معنی که دستوری پیرو درخواست ما صادر نشده است. اگر این درخواست منجر به صدور دستور جلب متهم شود، ممکن است حکم جلب وی را در اختیار شاکی قرار دهند تا با کمک ضابطان قانون اجرا شود ولی از آنجایی که نشانی متهم در دسترس نیست، شناسایی مکان متهم و اجرای این حکم به دادگستری محول خواهد شد.

این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به اصل «عدم دسترسی نباید مانع رسیدگی شود»، افزود: به فرض که حتی جلب متهم هم مقدور نشد، دادسرا مکلف است کیفرخواست غیابی برای وی صادر کرده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال نماید که رسیدگی به پرونده در آن مرحله هم بدون حضور متهم ممکن است و دادگاه می تواند برای متهم حکم غیابی صادر نماید؛ حکمی که توسط متهم قابل واخواهی است. این مکانیزمی است که قانون برای مقابله با وقت کشی و اطاله دادرسی پیش بینی کرده است.

وی در پایان با ابراز نگرانی از در دسترس نبودن دادستان سابق تهران گفت: به نظر ما عدم حضور فردی که حقوق خوانده و در پست بالایی در دستگاه قضا حضور داشته به رغم احضارهای متعدد، از یک سو تایید اتهامات منتسبه معنی خواهد داشت و از سوی دیگر تلاش متهم برای خریدن زمان و وقت کشی را نشان خواهد داد؛ اینجاست که نگرانی و دغدغه ما این است که مبادا در سایه این زمان خریدن، سعید مرتضوی هم به مانند محمودرضا خاوری از جای دیگری سربیاورد!

افزودن نظر جدید