واکنش اشراقی و حق‌شناس به خبر تایید صلاحیت‌شان

در حالیکه خبرگزاری فارس اعلام کرد مرتضی اشراقی، الیاس حضرتی، محمدجواد حق‌شناس، نجفقلی حبیبی، محسن مافی، سیدمحمود میرلوحی در مرحله تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات کاندیداهای رد صلاحیت و عدم احراز شده توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند برخی از این کاندیداها در گفت وگو با امیدنامه اظهار بی اطلاعی کردند.

محمد جواد حق شناس و مرتضی اشراقی در گفت وگوهای جداگانه با امیدنامه گفتند که  خبر تایید صلاحیت شان را از رسانه ها شنیدند و هنوز نهاد رسمی به آنها اعلام نکرده است که صلاحیت شان تایید شده است.

افزودن نظر جدید