واکنش مدیرمسئول سایت امیدنامه به نامه زیباکلام

مدیرمسئول سایت امیدنامه نسبت به نامه صادق زیباکلام به دکتر محمدرضا عارف واکنش نشان داد.

به گزارش امید،علیرضا خامسیان در گفت وگو با ايسکانيوز، در واکنش به نامه صادق زیباکلام به محمدرضا عارف گفت: در نامه آقای زیباکلام سایتی با عنوان "امید عارف" مورد اشاره قرار گرفته است که چنین سایتی وجود خارجی ندارد و مطلب مورد نظر آقای زیباکلام در سایت امیدنامه منتشر شده بود.

وی با بیان اینکه بهتر بود آقای زیباکلام مخاطب خود را سایت منتشر کننده مطلب مورد نظرشان قرار می دادند نه دکتر عارف گفت: سایت امیدنامه اگرچه نزدیک  به مجموعه دکتر عارف است ولی لزوما مطالب انتشار  یافته در آن نظر شخص دکتر عارف تلقی نمی‌شود به همین دلیل مشخص نیست  مخاطب قرار دادن آقای عارف از سوی دکتر زیباکلام با چه هدفی صورت گرفته است.

خامسیان تاکید کرد: مطلب کوتاه منتشر شده در سایت امیدنامه که حجم بیشتر آن اظهارنظرهای شخص دکتر زیباکلام در فواصل زمانی مختلف است متضمن توهین به ایشان نیست هر چند انتظار داشتیم چهره های دانشگاهی مانند دکتر زیباکلام که بر آزادیخواهی تاکید دارند با سعه صدر بیشتری با مطالب انتقادی برخورد کنند نه آنکه یک سایت اصلاح طلب را به اتهامات عجیب و غریب متهم کنند.

افزودن نظر جدید