ورود آتیه سازان حافظ به بیمه‌های تجاری

رئیس کل بیمه مرکزی از ورود آتیه سازان حافظ به بیمه های تجاری با اخذ مجوز قانونی خبر داد.

 به گزارش امیدنامه ، مجید بهزادپور با اعلام این خبر گفت : شرکت آتیه سازان حافظ با توجه به سابقه و توان اجرایی بالایی که در حوزه بیمه تکمیلی درمان دارد در صنعت بیمه های تجاری نیزمی تواند موفق عمل کند.

وی خاطر نشان کرد، یکی از اهداف  بیمه مرکزی در دوره جدید ارتباط  و تعامل  دوسویه با آتیه سازان حافظ است تا دو‌مجموعه از تجارب یکدیگر از جمله بیمه تکمیلی درمان و بازرگانی برای ارتقاء کیفیت خدمات به مردم استفاده کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: براساس تاکیدی که بین مدیریت بیمه مرکزی و آتیه سازان حافظ وجود دارد تلاش خواهد شد با هم افزایی و استفاده از امکانات طرفین به مردم کشورمان خدمات مناسب بیمه ای  ارائه کنیم .

 

 

 

افزودن نظر جدید