پدرم برابر ظلم و زور حساس بود

طي 34 سالي كه از دوري پدر گذشت، بيش از گذشته بر صداقت و عقلانيت او پي بردم. او عاقل بود و با عقلانيت زندگي مي كرد.به رغم روحيه مبارزي كه داشت صبر و تحمل زيادي هم داشت و اهل مباحثه بود و گوش شنوا داشت و مهم تر آنكه در مسير خود ثابت قدم بود و رنگ عوض نمي كرد. البته گاهي هم فشارها و سختي ها آنقدر زياد بود كه مثل هر انسان ديگري كاسه صبرش لبريز مي شد و برافروخته مي شد، اما تحت هر شرايطي با خشونت از هر نوعي مخالف بود.
پدرم برابر ظلم و زور حساس بود

اعظم طالقانی

 بارها شنيديم كه مرحوم طالقاني سنگ صبور مردم بود. آن طوركه ايشان را شناخته ام انساني چند بُعدي بود. اهل مشورت بود و به شدت بر آراي جمعي تاكيد داشت. به ويژه در آن روزهاي ابتداي انقلاب با آن شرايط خاص كه در طول روز ده ها نفر با عقايد و آراي مختلف به دفترش مراجعه مي كردند با حوصله زياد پاي درددل مردم و جريان هاي فكري و سياسي مي نشست و تا آنجا هم كه مي توانست براي رفع مشكلات قدم برمي داشت و دعوت به مصالحه مي كرد. اينها بعد اخلاقي او بود كه امروز متوجه مي شويم اين روش و مسلك چقدر مي توانست مفيد باشد و چقدر از هزينه ها كم مي كرد. چون به معناي واقعي هدف او لقاء الله بود به همين خاطر از تحقير انسان ها به هر شكل و در هر لباسي رنج مي برد. همين رفتار و برخورد و منش محبوبيت او را زياد كرد. افزون بر آن در كنار مردم بودند و همراه آنها قدم برداشتند و باعث شد تا از جانب همين مردم «پدر طالقاني» لقب بگيرند. سيدمحمود طالقاني يك بُعد سياسي هم داشت كه آن هم در جهت منافع اجتماع بود. او يك روحاني سياسي بود، اما سياسي كار نبود. ايشان با صراحتي كه داشت از منافع مردم دفاع مي كرد و هيچ چيز را مهم تر از نظر جميع افراد نمي دانست. در مقابل سوءرفتارها و ظلم و ستم سكوت نمي كرد و به هر شكلي كه مي توانست اعتراض خود را به گوش مسوولان مي رساند. اهل سازش و پنهان كاري نبودند و در دفاع از حقوق حقه مردم كوتاهي نمي كردند. طالقاني در جايي كه احساس مي كرد حقوق افراد ناديده گرفته مي شود اهل مماشات نبود. در بعد سياسي يك چتر گشاده بود. اينكه انسان ها با عقايد مختلف بايد با هم زندگي كنند و همراه هم باشند و براي زندگي در كنار هم بودن لازم نيست هم عقيده باشيم: بلكه بايد هم قدم باشيم. تاكيد او بر مردم نشات گرفته از شورا بود همان چيزي كه به ظن طالقاني در جهت مردم سالاري واقعي و آزادي است. آزادي جايگاه مهمي در پندار و كردار او داشت چرا كه با به بند كشيدن انسان ها مخالف بود بر اصل آزادي فطري انسان تاكيد داشت. براي حفظ آزادي و كرامت انساني، معتقد بود كه بايد در جوامع قوانين و مقرراتي حاكم باشد تا بتواند از آزادي دفاع كند. از اين رو در برابر ظلم و زور بسيار حساس بود.

منبع: اعتماد

برچسب‌ها :

دیدگاه‌ها

چه زیباست که اينكه انسان ها با عقايد مختلف بايد با هم زندگي كنند و همراه هم باشند و براي زندگي در كنار هم بودن لازم نيست هم عقيده باشيم: بلكه بايد هم قدم باشيم. یادشان گرامی راهشان پر رهرو باد

افزودن نظر جدید