چرا مقتدا صدر برای هفتمین بار از سیاست کناره گیری کرد؟

معاون پیشین عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه با اشاره به تحولات اخیر عراق و کناره‌گیری مقتدی صدر از صحنه سیاست این کشورگفت: کناره‌گیری از سیاست، نه یک تصمیم برای اجرا که یک روش و تاکتیک ویژه سیاسی، برای تمهید مقدماتِ افزون‌تر و ادامه سیاست ورزیِ قدرتمندانه‌تر بوده و در چارچوب تاکتیکِ "فشار از پایین و چانه زنی در بالا" هم قابل تفسیر است.
 
 
به گزارش امیدنامه، حسین جابری انصاری معاون پیشین وزارت خارجه در رشته توییتی نوشت :«اعلام کناره گیری آقای سید مقتدی صدر از صحنه سیاست عراق که دیروز انجام و با فوریت به شورش و آشوب هواداران او منجر شد، هفتمین بار است که رخ می‌دهد. او پیشتر و از اوت ۲۰۱۳ تا دیروز، شش بار دیگر نیز اعلام کناره گیری کرده و هر بار، با فاصله کوتاهی، این اعلام خود را فراموش کرده و به صحنه بازگشته است. آن چنان که گویی، از اساس، چنین اتفاقی نیفتاده است. تنها از همین یک پیشینه، حداقل دو نکته برداشت می‌شود:

1- ما شاهد نقش آفرینی و بازیگریِ یک شخصیت ویژه، از نمط شخصیت هایِ غیر روتینیِ جهان سیاست هستیم که کلیدواژه‌های خاص و روش‌های بازی خاص خود را دارند، و تحلیل بازی آن‌ها با تعاریف عادی و مرسوم سیاسی، به اشتباه در حوزه شناختی، و در نتیجه، اشتباه در تعامل مناسب با شرایط منجر می‌شود.

2- کناره‌گیری از سیاست، نه یک تصمیم برای اجرا که یک روش و تاکتیک ویژه سیاسی، برای تمهید مقدماتِ افزون تر، و ادامه سیاست ورزیِ قدرتمندانه‌تر بوده و در چارچوب تاکتیکِ "فشار از پایین و چانه زنی در بالا" هم قابل تفسیر است. فلیتأمل المتأملون»

 

افزودن نظر جدید