کشور سه هفته به " کما" رفت

امسال با وجودی که سال کبیسه داشتیم و اسفند ماه ۳۰ روز بود تعطیلات نوروز نه تنها دو هفته بلکه به حدود ۳ هفته افزایش یافته است.

به گزارش امید به نقل از عصر ایران ،از آخرین هفته اسفند گذشته (۲۳ یا ۲۴ اسفند) بسیاری از مدارس تعطیل شدند و از این سوی سال نیز به نظر می رسد بسیاری از مدارس، رسانه ها و شرکت های دولتی و خصوصی تا پایان هفته دوم پس از فروردین (۱۷ فروردین - شنبه) تعطیل خواهند بود.

به عبارت دیگر با یک جمع و تفریق ساده کشور به ۳ هفته تعطیلات رفته است و این مساله برای یک کشوردر حال توسعه که شعار رشد و توسعه اقتصادی می دهدنه تنها مفید بلکه یک سم مهلک است.

واقعیت این است که در نگاهی خود انتقادی به خودمان باید به این نکته اعتراف کنیم که ما ایرانی ها اساسا برای توسعه و تلاش خلق نشده ایم، هر چند آرزو داریم به یک کشور توسعه یافته تبدیل شویم و سری در "سرها " دربیاوریم، اما این خواسته الزاماتی دارد که مهم ترین آنها کار و تلاش همه جانبه و دلسوزانه است.

وانگهی آمار کار مفید ما ایرانی ها نیز در رتبه های جهانی در پایین ترین سطوح قرار دارد و با وجودی که طبق قوانین و استاندارد کار در بیشتر کشورها از جمله کشور خودمان "هشت" ساعت کار تعریف شده است اما در بیشتر ادارات و شرکت ها شاید کارمندان ۱۰ تا ۲۰ درصد این رقم را نیز به کار مفید نپردازند.

ماجرای "بین التعطیلین" نیز از ابتکارات خاص ما ایرانی ها است که وقتی یک روز غیر تعطیل بین دو روز تعطیل قرار می گیرد ، با استفاده از این اصل عرف شده جمعا " سه روز " تعطیلی بر گرده اقتصاد کشور تحمیل می شود.

در سوی دیگر ماجرا مناسبت های فراوانی نیز در تقویم، تعطیل رسمی اعلام شده است که به نظر می رسد هیچ ضرورتی برای تعطیل کردن چنین مناسبت هایی نیست. به عبارت دیگر شاید به جرات بتوان گفت در مقایسه با دیگر ملت ها و کشورها بالاترین آمار تعطیلات مناسبتی در ایران است.

در مجموع و با نگاهی به تقویم تعطیلات و به ویژه تعطیلات امسال نوروز که عملا به ۳ هفته افزایش یافته است، می توانیم به خودمان " مدال " بیشترین تعطیلات و بیشترین آمار " در رفتن " از مسئولیت کاری را بدهیم و نتیجه این روند نه تنها کمکی به توسعه و پیشرفت کشور نمی کند بلکه مانعی جدی بر سر راه آن است.

بسیاری از کشورهایی که به توسعه و پیشرفت رسیده اند موقعیت کنونی خود را مرهون "بستن کمربندهایشان برای کار" و کار صادقانه و خالصانه هستند.

با حساب تعطیلات ۳ هفته ای امسال که بر نوروز تحمیل شده به نظر می رسد مسئولان کشور باید راهکاری برای ۱- ارتقای کارآمدی محیط های کاری و تعبیه مکانیزمی برای افزایش ساعات کار مفید ۲- بازنگری جدی در تقویم مناسبت های تعطیلی کشور ۳- منتفی کردن اصل عرف شده " بین التعطیلین" و در نهایت ایجاد انگیزه برای کار سازنده در جهت بهبود و توسعه کشور ،بیاندیشند.

شاید در کمترین ممالکی از دنیا شاهد وجود یک تعطیلی غیر رسمی اما واقعی "۳ هفته ای" باشیم و این مساله برای کشوری چون ایران که آرزوهای بلندی دارد و شعارهای بزرگی سر می دهد، چون سمی کشنده است.

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید