تب‌های اولیه

آیا با معرفی کاندیدای حزبی جریان اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری موافق هستید؟

آیا با معرفی کاندیدای حزبی جریان اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری موافق هستید؟

برچسب‌ها :