تب‌های اولیه

آیا با مکانیزم نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان برای معرفی کاندیدای نهایی انتخابات ریاست جمهوری موافق هستید؟

آیا با مکانیزم نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان برای معرفی کاندیدای نهایی انتخابات ریاست جمهوری موافق هستید؟

برچسب‌ها :