تب‌های اولیه

با به شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی،آیا وقوع جنگ بین ایران و آمریکا محتمل است؟

با به شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی،آیا وقوع جنگ بین ایران و آمریکا محتمل است؟

برچسب‌ها :